Vergadering over toekomst Deliplein

Bewoners op Katendrecht zijn boos over de gevolgde procedures rond de herontwikkeling van de Fenix 1 Loods. Volgens de bewoners is omgeving helemaal uitgesloten van betrokkenheid en participatie tijdens de besluitvorming.

Er vindt woensdag 11 februari een Gebiedscommissievergaderig plaats over de procedure en het participatieproces. Op speciaal verzoek van wethouder Schneider is deze vergadering ruim een maand naar voren geschoven.

De bewoners achter de actie ‘Red het Deliplein’ vinden dat de Fenixlofts veel te hoog worden. Op de Fenixloods 1 moet een blok komen, dat volgens hen even hoog wordt als een Bijlmerflat. Zo wordt de Veerlaan en Deliplein door een enorme muur van hoogbouw afgesloten