Video | Eendenkroos uit de singels geruimd: binnenkort kunnen we er hopelijk tegels mee maken

In deze periode van het jaar liggen de singels en sloten in de stad vol met eendenkroos. De gemeente haalt het weg op het moment dat het meer dan 75 procent van de sloot of singel bedekt. Zo was deze week de singel aan de Kralingse Zoom aan de beurt.

“We zijn aan het krozen. In deze watergang ligt een best grote krooslaag en dat is niet goed. Die laag voorkomt dat het zuurstof in het water blijft en de waterplanten hebben zonlicht nodig. Dus dan kan het gebeuren dat alles onder die krooslaag gaat afsterven. Dan heb je geen waterplanten meer, of vissen, maar ook andere kleine beestjes. Dat is onwenselijk”, legt Tamara Labrovic uit. Dee singel langs de Kralingse Zoom ligt zo bedekt met kroos, dat het net een hele mooi kunstgrasmat lijkt. “Er is wel eens een collega per ongeluk ingetrapt”, lacht Tamara.

Het is dus niet goed voor het onderwaterleven, maar de eenden doen zich er zeker wel te goed aan. Verderop in de singel is een meerkoeten familie lekker aan het smikkelen van de eendenkroos. Daar wordt met het opruimen ook rekening mee gehouden. “Voor de werkzaamheden worden de watergangen gecontroleerd door een ecoloog. Die geeft door aan de aannemer waar de nesten zijn. En ook vlak voor de werkzaamheden doet de aannemer ook nog een scan, voordat ze de kroos gaan ruimen”, legt toezichthouder Arnold Wolters uit. De kroos wordt door een soort van groot lint bij elkaar geveegd en naar de waterkant geloodst. Daar staat een graafmachine die het allemaal opgraaft en in de laadbak van een tractor legt. “Het wordt nu nog naar de vuilverbranding gebracht, maar we zijn heel erg aan het kijken naar hoe we er circulair mee kunnen omgaan. Dus dat het een herbestemming krijgt. Ik heb contact met een partij die kroostegels maken. Daar zetten ze dan zaadjes in en dan dient de kroos als voedingsbodem voor de plantjes. Ze liggen al in Reyeroord (in Rotterdam Zuid, red.) en we hopen dat ze straks op meer plaatsen in Rotterdam terug zijn te zien”, besluit Tamara.