Vogelvallei Maasvlakte wordt groter

Behalve veel industrie staat de Rotterdamse haven ook bekend om de grote hoeveelheid natuur. Zo werd in de jaren ‘80 een voormalige ‘baggerslib-dump’ omgevormd tot vogelvallei. Na dit broedseizoen zal dit stuk Maasvlakte, ontoegankelijk voor mensen, een klein stukje  worden verplaatst en flink uitgebreid.

Dit stukje afgesloten natuurgebied ligt ter hoogte van autoweg-splitsing waarbij de de weg naar de oude en nieuwe Maasvlakte bij elkaar komt. De verplaatsing en uitbreiding is nodig om ‘Maasvlakte Plaza’ te kunnen bouwen. Dat wordt een beveiligde parkeerplaats voor vrachtwagens.

‘Er komt meer water in het gebied en er komen extra eilanden. Daardoor ontstaan er meer oevers waar vogels kunnen rusten en broeden,’ vertelt Garry Bakker van Bureau Stadsnatuur tegenover 010nu. Zij werken samen met het Havenbedrijf om er voor te zorgen dat de hoeveelheid industrie en natuur in de Rotterdamse haven in balans blijft. ‘Mensen moeten niet alleen in de haven werken, maar ook van de natuur kunnen genieten. Dat maakt het allemaal een stuk aantrekkelijker om hier eens een kijkje te nemen,’ aldus Tie Schellekens van het Havenbedrijf.