VVD wil budget buurtinitiatieven behouden

De VVD wil dat er geen bezuinigingen komen op het budget van bewonersinitiatieven in Rotterdam. Minder geld zou ten koste gaan van de slagkracht van de gebiedscommissies. Ondanks een voorstel van GroenLinks, PvdA, SP en VVD wordt er toch bezuinigd. D66 steunde het ingediende voorstel niet en hierdoor haalde het geen meerderheid.
De gebiedscommissies zijn ingesteld om bewoners meer mogelijkheden te geven om eigen initiatieven in de buurt te ontplooien. In het coalitieakkoord was afgesproken dat meer speelruimte zou komen voor bewoners voor eigen inbreng. Met de aangekondigde vermindering van overheidsgelden vreest de VVD minder interactie tussen burgers en gebiedscommissies.