Wat staat er op het spel in de nieuwe lokale democratie? Kijk mee naar ‘Stemmen in de stad: De wijk aan zet?’ in Arminius

In debatpodium Arminius bespreken kiezers, wethouders, wetenschappers, wijkraadskandidaten, stadsmariniers en andere betrokkenen dinsdag acht maart over de komende wijkraadsverkiezingen. Want er staat nogal wat op het spel als de wijk aan zet is.

Om de bewoners van Rotterdam meer te betrekken in de besluitvorming van de stad gaan de huidige gebiedscommissies, wijkcomités en wijkraden op de schop. Ze worden vervangen voor 39 wijkraden en daar mag ook voor worden gestemd op 14, 15 en 16 maart. Maar hoe gaan deze nieuwe wijkraden dan vorm krijgen? En wat betekent dit voor de inwoners van de stad?

Kijk om 20.00 uur mee naar het programma ‘Stemmen in de stad: De wijk aan zet?’