Wel of geen nieuw kanaal in het Oude-Overschie

In Oud Overschie ligt al jaren een plan voor een nieuw kanaal die de Oude Schie zou moeten afsnijden. Het is de bewoners echter volstrekt onduidelijk wat de toegevoegde waarde van dit nieuwe kanaal is. 

Veel wordt er namelijk niet afgesneden, en er komen slechts 1 keer per 3 uur schepen langs. Door de komst dit kanaal ontstaat er een eiland wat enkel dan nog door middel van een nieuw te plaatsen burg bereikbaar zou zijn. 
De brug die de provincie voor ogen heeft is echter een gesloten brug waar veel vaarverkeer niet doorheen zou kunnen. Dat zorgt er weer voor dat de oude waterweg zoals deze nu is dicht zou slibben met alle gevolgen van dien.