Winkelcentrum de Binnenhof krijgt buurtfunctie

Winkelcentrum de Binnenhof opent dit weekend een Informatie- en Inspiratiecentrum voor haar bezoekers en buurtbewoners. Deze feestelijke opening is het officiële startschot van de nieuwe koers die het winkelcentrum heeft gekozen. 
De eigenaar, van Deursen Group, van het winkelcentrum heeft besloten met het winkelcentrum verschillende buurtfuncties te gaan ondersteunen en faciliteren. Om van betekenis te zijn en te blijven moeten winkelcentra volgens de eigenaar een veel grotere en permanente sociale functie vervullen. Zij willen dit invullen door de buurt en haar bewoners een eigen plek te geven in het winkelcentrum.

Er zullen verschillende activiteiten georganiseerd worden voor buurtbewoners, bezoekers en ondernemers. In het Informatie- en Inspiratie centrum wordt de komende maanden niet alleen informatie gegeven over de plannen voor het winkelcentrum, maar ook zijn buurtbewoners welkom om hun ideeën te delen die in de buurt leven.

Voor de invulling is De Binnenhof bovendien op zoek naar betrokken buurtbewoners die belangstelling hebben om als gastheer of gastvrouw te helpen de buurtfunctie verder vorm te geven. Om dit alles in goede banen te leiden is Pascale Kievit benoemd als Centrummanager. In samenspraak met de Winkeliersvereniging en bewoners/bezoekers zal zij vorm geven aan de buurtfunctie van het centrum en de daarbij behorende faciliteiten en evenementen.