Zorgpremies voor Rotterdammers nauwelijks te betalen

Voor veel Rotterdammers is hun zorgpremie nauwelijks te betalen. Eind 2019 waren er zo’n 19.000 Rotterdammers die hun zorgpremie niet konden betalen. ‘’Afgezet tegen het totale inwonersaantal van onze stad gaat het om 3,6% van de Rotterdammers. Dit percentage is een van de beste indicatoren die wij hebben om in te schatten hoeveel Rotterdammers kampen met problematische schulden’’, zegt raadslid Roest van GroenLinks.

Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat zo’n 10 procent van de jonge Rotterdammers tussen 18 en 24 jaar, schulden heeft bij de zorgverzekeraar. Raadslid Roest maakt zich zorgen over dit aantal en zou graag in kaart willen brengen waardoor jongeren nu in deze financiële problemen zijn beland.

In het gemeentelijke project ‘Reset Rotterdam’ probeert de gemeente Rotterdammers uit de schulden te krijgen en te houden. Zo ook vooral jongeren. Maar Roest vraagt zich af ‘’In hoeverre is dat traject ingezet en kan dat met de huidige kennis naar voren worden gehaald of geïntensiveerd?’’