200 miljoen euro voor bewustwording slavernijverleden: ‘Er zijn veel meer middelen nodig’

Tijdens de conferentie ‘Excuses komma en hoe nu verder’ in de Doelen worden de deelnemers gevraagd voorstellen en suggesties te doen voor het vervolg op de excuses die Mark Rutte heeft uitgesproken op 19 december 2022 voor het slavernijverleden. Rotterdam trapt op zaterdag 22 april het herdenkingsjaar Keti Koti 2023 af met de conferentie.

200 miljoen voor bewustwording
Het rijk subsidieert een ‘bewustwordingsfonds’ van 200 miljoen euro. Dit fonds is bedoeld om betere voorlichting en bewustwording te realiseren over het slavernijverleden. Harlow Brammerloo van Stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst is van mening dat het fonds een goede start is, maar dat er uiteindelijk veel meer middelen nodig zijn. “Als we echt gaan kijken is het bedrag nog aan de lage kant. Om echt te herstellen heb je veel meer nodig”, stelt hij. Tijdens de conferentie is er gezamenlijk nagedacht over de inzet van het geld voor bewustwording. Drie suggesties kwamen het meest naar voren: investeren in beter onderwijs en educatie, helpen bij de ontwikkeling van de Caribische eilanden en Suriname en volwaardig burgerschap voor de nazaten. Het laatste zodat deze inwoners actief kunnen participeren binnen de samenleving met gelijke rechten als de autochtone burgers in Nederland. “Het is wel zaak dat de Caribische eilanden en Suriname goed aangeven wat voor hulp zij nodig hebben, want dat weten zij het zelf het beste”, zo vertelt Brammerloo. “Er moeten goede gesprekken komen met de Nederlandse regering, zodat de juiste steun geboden kan worden.”

Ruim 150 mensen waren aanwezig bij de conferentie. Het is georganiseerd door het Stedelijk Collectief Keti Koti Rotterdam en stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst, een samenwerkingsverband van ruim 34 organisaties en instellingen op het gebied van samenleving, kunst en cultuur. Onder andere Portugese historicus Catia Antunes, burgemeester Aboutaleb en voorzitter van Het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis Linda Nooitmeer zijn aanwezig bij de conferentie. Zij gaan niet alleen gesprekken aan met elkaar, maar ook met het publiek.

Excuses en herstelbetalingen
Tijdens de jaarlijks terugkerende feestdag Keti Koti herdenken en vieren we dat Nederland op 1 juli 1863 de slavernij afschafte in de toenmalige koloniën in Suriname en op de Nederlandse Antillen. Op 19 december 2022 bood premier Rutte op excuses aan voor dit slavernijverleden. Tijdens zijn toespraak over de excuses zei de premier onder meer dat er ‘geen punt, maar een komma wordt gezet’. Dat leidde tot de grote vraag: hoe nu verder na deze komma? Over die vraag is de Tweede Kamer verdeeld.

Sommige politieke partijen, waaronder de VVD, PVV en de SGP, zijn kritisch over het fonds van 200 mijloen. Zij vragen zich af of het geld wel goed terechtkomt. Andere partijen willen juist, naast een excuses, ook herstelbetalingen. Dit is echter iets waar de VVD zich fel tegen keert. “Herstelbetalingen zijn voor ons een no-go”, zei VVD’er Van Strien tegen RTL begin 2023.

Rutte
Eerder vroeg wij naar de mening van de Rotterdammers over de aangeboden excuses van Mark Rutte. Bekijk de video hier.