Bewoners Charlois voeren actie tegen olieboringen: ‘Hier geen Groningse toestanden’

Bewoners op Zuid komen in actie tegen de olieboringen onder hun huis. Onlangs kregen inwoners van Charlois een brief van het ministerie van Economische Zaken, dat aankondigde dat er nieuwe boringen gaan plaatsvinden in het olieveld onder de wijken. Tot ongenoegen van de bewoners.

De NAM, Nederlandse Aardolie Maatschappij, haalt al sinds de jaren 80 olie uit de Rotterdamse grond. Door de afgifte van nieuwe vergunningen wordt de productie opgeschroefd, tot 2050. “Je denkt dan toch al snel aan Groningse toestanden”, aldus een ongeruste bewoner. Andere bewoners vrezen voor inzakkingen van de grond vanwege de boringen.

Veel onwetendheid
Dit weekend ondernam bewonersgroep ‘Stop Oliewinning Rotterdam’ actie in de wijk. Door het uitdelen van pamfletten en door voorbijgangers op de nieuwe plannen van de NAM te wijzen hopen ze op veel medestanders. Ook is de bewonersgroep een petitie gestart.

Op Zuid heerst volgens de bewonersgroep veel onwetendheid over de boringen. “Voordat we de brief kregen, wist ik niet dat er hier naar olie werd geboord”, zegt een van de leden, die denkt dat nog veel bewoners op Zuid niet van de boringen en de mogelijke gevolgen daarvan weten. In de toekomst staan meer protestacties op de planning als de plannen van het ministerie en de NAM doorgang vinden.