Bewoners Ommoord trots op hun groene en actieve wijk

Bijna vijftig bewoners en vrijwilligers kwamen naar de nieuwjaarsbijeenkomst van de bewonersorganisatie Ommoord in Rotterdam-Alexander. De organisatie is trots op de eigen wijk, en zit nog vol plannen en energie voor het komende jaar.

Bijvoorbeeld voor de vernieuwde A16 en de A20: de bewoners verenigen zich voor betere inpassing, een lagere snelheid, betere schermen en minder geluidoverlast. Daarnaast is het Ommoordse veld belangrijk voor de wijk, dus streeft de organisatie er samen met bewoners naar om dit veld te behouden voor de wijk. Behalve die grote projecten, staan ook een wijkinformatiepunt en een wijktuin hoog op de agenda.

Onze MORE reporter sprak met een aantal actieve Ommoorders over hun motivatie om zich in te zetten voor de wijk en over hun plannen voor komend jaar.