Binding met de lokale democratie? “Politici gaan te weinig in gesprek in de wijk”

Binding met de lokale democratie? “Politici gaan te weinig in gesprek in de wijk”

In de serie Rachid Zoekt Raad merkte Rachid al op dat de communicatie in de lokale democratie niet altijd even soepel verloopt. Daar wil de gemeente nu wat aan doen. In de periode van 5 februari tot en met 5 maart organiseert de gemeente Rotterdam stadsgesprekken. De stadsgesprekken zijn een open uitnodiging aan alle bewoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en experts om te onderzoeken hoe een ‘doe-democratie’ op wijkniveau precies moet werken.

Maar een lokale democratie, wat moet je er eigenlijk mee? Als je een probleem hebt in je eigen wijk, kan je maar beter gewoon verhuizen, want van politici moet je het niet hebben. Toch? Verslaggever Rachid vraagt op de markt op het Visserijplein in Bospolder-Tussendijken aan Rotterdammers of ze nog een beetje binding voelen met de politiek in hun wijk.

Lokale Democratie, Lekker Belangrijk
In de vijfdelige serie Lokale Democratie, Lekker Belangrijk onderzoekt Rachid of de lokale democratie een beetje speelt onder Rotterdammers. Wil jij meepraten over hoe de lokale democratie wordt vormgegeven? Dat kan! Kijk hier wat jij kan doen.