Een nieuwe gezonde en groene campus voor het Erasmus MC

Het Erasmus MC krijgt een levendige campus, waar gezondheidszorg, technologie en ondernemerschap samenkomen. Dit plan staat beschreven in het Masterplan 2050 dat donderdag door het college van B&W is vastgesteld. In het Masterplan staan de ambitie, mogelijkheden en randvoorwaarden die de gemeente en Erasmus MC zien voor een duurzame ontwikkeling van het gebied.

“Om verdere vooruitgang in de zorg te krijgen, is het noodzakelijk dat zorgpartijen, onderzoekers vanuit verschillende expertisegebieden en ondernemers intensief samenwerken”, beweert decaan en vice-voorzitter van de Raad van Bestuur Stefan Sleijfer. De nieuwe campus moet deze mogelijkheid gaan faciliteren, waardoor wetenschappers, studenten en opleiders samen kennis kunnen uitwisselen.

“Het gaat hier om meer dan alleen een uitbreiding van het ziekenhuis. Er komt een compleet stuk stad bij met stedelijke voorzieningen die bijdraagt aan nieuwe werkgelegenheid, met groen en goede bereikbaarheid”, voegt wethouder Bas Kurvers toe. Daar komt dus voor het eerst duurzaamheid om de hoek zetten. Dit thema speelt namelijk een belangrijke rol in de ontwikkeling. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan groene daken en energieneutrale gebouwen.

De ontwikkeling van de campus is al begonnen, maar over twee jaar komt deze in een stroomversnelling terecht. In 2027 zijn de eerste nieuwbouwprojecten voor gebouwen van zorgpartners naar verluid afgerond.

De verdere ontwikkeling van de campus gebeurt allemaal in verschillende fases. Nog even geduld dus, maar het plan ligt in ieder geval klaar.

Beeld:  Diederendirrix architectuur en stedenbouw