Zeekadetten zetten koers naar Rotterdam voor Eerste Nationale Zeekadettendag

Het zeekadetkorps van Rotterdam kan dit jaar het hart ophalen; na twee jaar lang niet in staat te zijn om tijdens hun nationale zomerkamp de praktijkervaring op te doen, doen de waterliefhebbers op 23 april mee aan de eerste Nationale Zeekadettendag.

In totaal zijn er twintig zeekadetkorpsen in Nederland. Dit jaar wordt voor het eerst een landelijke zeekorpsdag gehouden en daarvoor verzamelen alle korpsen zich bij het Scheepvaart en Transport College in Rotterdam.

De zeekadetten (van 8 tot en met 18 jaar) kunnen tijdens deze inspiratiedag meemaken hoe het nautische leven eruit ziet. Dit leren ze door de verschillende soorten schepen uit zowel de Zeevaart, Binnenvaart en het loodswezen te kunnen bezoeken. Ze krijgen de kans kennis te maken met onder andere sleepboten en reddingsboten. De kadetten gaan ook kijken bij de Koninklijke Marine in de van Ghent kazerne.

Vanaf dit jaar zal dit evenement jaarlijks herhaald worden. Na ook zal het zeekadetkorps Rotterdamse na deze dag direct de oude traditie hervatten. Zo gaan ze eindelijk, na twee jaar, weer op zomerkamp.