Grote bezorgdheid over mogelijke sluiting ‘De Naber’ in Ommoord

Familieleden van bewoners van het verzorgingshuis in het Noord-Oosten van Rotterdam kunnen het nieuws nog amper bevatten. Tijdens een informatieavond maakte de eigenaar van Laurens kenbaar, dat ze deze woonvoorziening voor zwaar dementerende ouderen uit kostenoverwegingen willen sluiten. Hierdoor moeten de families van 36 bewoners op zoek naar een nieuwe plek voor hun dierbaren.

Volgens de directeur van het onderdeel van Laurens waar De Naber onder valt, is het een moeilijk besluit. Als je realistisch naar de situatie kijkt, lijkt dit het enige logische besluit om te nemen. In De Naber zijn zorggroepen samengesteld uit zes bewoners met één begeleider. Dat is veel kleinschaliger dan in de meeste andere verpleeg- en verzorgingshuizen. “In verhouding zijn personele kosten hoger dan het budget dat we per bewoner krijgen om goede zorg te leveren. Dat betekent dat we verlies draaien,” aldus Hans van Petten, directeur ‘wonen met zorg’ bij Laurens.

Voor de familie van de bewoners is dit een hard gelach. José Uithol is één van hen. Vijf jaar geleden koos ze bewust voor De Naber toen haar moeder te dement werd om langer thuis te blijven wonen. “Het kleinschalige, waar de mensen echt nog centraal staan sprak me erg aan,” aldus de bezorgde dochter van bewoonster Riet. Haar hoop is nu gevestigd op de cliëntenraad. Deze behartigt de belangen van bewoners en hun familie en is alles behalve positief over het voorgenomen plan om De Naber te sluiten.

Meer Rotterdamse verhalen bekijken?
Volg ons dan ook op onze social media kanalen
Facebook YouTube Instagram Twitter Snapchat