Intensievere aanpak voor anticonceptie in Rotterdam

Rotterdam gaat zich meer inzetten om ongeplande en ongewenste zwangerschappen te voorkomen bij kwetsbare ouders. Zij zijn vanwege een verstandelijke beperking, psychische problemen of een verslaving niet in staat om kinderen veilig op te voeden.

Om meer ouders te bereiken voor een gesprek over anticonceptie wordt het aantal instellingen dat kwetsbare ouders doorverwijst uitgebreid. Hier horen de huisartsen, kraamzorg en jeugdbescherming bij. 

Daarnaast krijgen professionals een training om anticonceptie te kunnen bespreken. De drempel voor het gebruik van anticonceptie wordt ook verlaagd door het kosteloos aan te bieden als het nodig is. 

Het project ‘Anticonceptie voor kwetsbare ouders’ is in september 2016 van start gegaan. De gemeente verwacht vanaf 2018 vijfhonderd ouders per jaar te bereiken. Daarnaast is er belangstelling om het project landelijk in te voeren.

Meer Rotterdamse verhalen bekijken?
Volg ons dan ook op onze social media kanalen
Facebook YouTube Instagram Twitter Snapchat