KIJK TERUG: Verkiezingsdebat over de Rotterdamse volkstuinen

Wat wil de Rotterdamse politiek met de volkstuincomplexen in onze stad? Die vraag stond woensdag 9 maart centraal in het verkiezingsdebat over de volkstuinen in Rotterdam. Het debat werd georganiseerd door Volkstuinvereniging Streven naar Verbetering en Stichting Platform Rotterdamse Volkstuinen en is hieronder terug te kijken.

Rotterdam telt ruim 40 volkstuincomplexen en de tuinders en hun gezinnen maken zich over verschillende onderwerpen zorgen. Eén daarvan is de afwezigheid van een volkstuinenbeleid en het ontbreken van een verantwoordelijk wethouder. Daarnaast zijn de volkstuinders niet blij dat er over de tuinen vaak een verkeerd beeld bestaat. Een volkstuin is namelijk meer dan een klein lapje grond en biedt een bijdrage aan fysieke en geestelijke gezondheid van Rotterdammers voor wie de volkstuin de enige mogelijkheid is om met het gezin buiten te zijn.

“De nieuwe omgevingsvisie houdt onvoldoende rekening met de kwalitatieve waarden van volkstuinen voor heel Rotterdam en lijken simpelweg getekend om plaats te maken voor stenen in het plan”, aldus Rob van Dijk, voorzitter van Streven naar Verbetering en mede-initiatiefnemer van Stichting Platform Rotterdamse Volkstuinen. In het debat is onder meer gesproken over hoe volkstuinen actiever kunnen participeren in de samenleving en hoe volkstuinen in het politieke landschap serieus genomen kunnen worden.