Maastunnel de komende twee jaar dicht

In de nacht van zondag 2 op maandag 3 juli rijdt de laatste Rotterdammer van noord naar zuid door de Maastunnel. Daarna gaat de tunnel twee jaar dicht.

De afsluiting van de tunnel is nodig voor grootschalige renovatie- en restauratiewerkzaamheden. In 2011 is geconstateerd dat het beton van de 75-jarige tunnel door de jaren heen is aangetast. Daarnaast moet de Maastunnel in 2019 voldoen aan de wet- en regelgeving voor veiligheid in tunnels.

De Maastunnel is een rijksmonument. Daarom moeten restauratiewerkzaamheden verricht worden, zoals het herstellen van de karakteristieke tegels en het vervangen van de bijzondere verlichting.

Tijdens de werkzaamheden is de tunnel twee jaar gesloten voor verkeer richting Zuid. Voor het verkeer van zuid naar noord blijft wel één tunnelbuis beschikbaar, zodat het Erasmus MC bereikbaar blijft voor spoedtransporten.

De renovatie van de Maastunnel kost 262 miljoen euro. Om ervoor te zorgen dat de de verkeersoverlast in de stad tot een minimum beperkt blijft, neemt de gemeente flink wat maatregelen. Te denken valt aan infrastructurele maatregelen, zoals het aanpassen van kruisingen, extra rijstroken aanleggen, tekstborden met reistijdinformatie plaatsen en het aanpassen van verkeerslichten om de doorstroming te bevorderen. Daarnaast is er een grootscheepse campagne om mensen te informeren over de werkzaamheden en de gevolgen ervan.

De werkzaamheden in de autotunnel zijn in september 2019 afgerond. De fiets- en voetgangerstunnel blijven tot die tijd gewoon open. In 2019 gaan deze tunnelbuizen een jaar lang dicht voor renovatie.

Dit is niet de eerste keer dat het monument onder handen wordt genomen. Eerder werden er werkzaamheden verricht onder het wegdek en OPEN Rotterdam keek mee.

Meer Rotterdamse verhalen bekijken?
Volg ons dan ook op onze social media kanalen
Facebook YouTube Instagram Twitter Snapchat