Moderne kruisweg brengt kerkgangers Open Hof Ommoord nader tot elkaar

Open Hof in Ommoord, is al een halve eeuw de gezamenlijke kerk van protestanten en rooms-katholieken. Zo is er een gezamenlijke paaskaars en kwam er al eerder een Mariakapel om kaarsjes te branden. Het samensmelten van de twee kerken kreeg afgelopen weekend een nieuwe dimensie, met de onthulling van een moderne kruisweg in het kerkgebouw.

Een kruisweg is de lijdensweg van Christus, afgebeeld in schilderijen of beeldhouwwerken. Iets dat in de katholieke kerk standaard te zien is, maar bij de protestanten enkel op speciale feestdagen. Een kruisweg stelt de gelovigen in staat om stil te staan bij belangrijke gebeurtenissen binnen deze lijdensweg. Denk bijvoorbeeld aan het beeld van Jezus die zijn kruis draagt, zoals we dat kennen van The Passion die jaarlijks op TV komt.

Wim in ’t Hout is predikant bij Open Hof: “Het bijzondere aan deze kruisweg is dat het niet alleen de lijdensweg van Jezus laat zien, maar van iedereen. De beelden laten emoties en thema’s zien, die zijn niet exclusief voor kerkmensen, maar herkenbaar voor iedereen. Dat zag ik afgelopen weekend. Mensen zeiden zich in de beelden te herkennen en gingen erover in gesprek.”  Volgens Van ’t Hout heeft de vraag naar een kruisweg Open Hof de laatste jaren intensief beziggehouden.  Bij de moderne versie van de kruisweg, ontworpen door theoloog en kunstenaar Anne-Marie van der Wilt, kunnen mensen stilstaan bij werken die bijvoorbeeld gaan over verraad en berouw.  “De kruisweg is nu een permanent onderdeel van de kerk en dat is bijzonder voor de protestanten. Het is belangrijk om samen te werken en nader tot elkaar te komen, we staan immers voor hetzelfde.”

Twee jaar geleden waren wij te gast bij Open Hof tijdens de zondagsdienst in de vastenperiode.