Muziek tijdens het winkelen moet Beverwaarders een veiliger gevoel geven

Beverwaarders geven aan zich onveilig te voelen, met name in het winkelcentrum. Daarom werd er afgelopen woensdag gevraagd of een beetje muziek zou helpen en zo ja, welke dan? Als test zit er deze week een DJ die verzoeknummers draait van het winkelende publiek en dat is in deze tijd van het jaar natuurlijk vooral kerstmuziek. “Hebben jullie ook Gerardo?”

Volgens een projectleider van de gemeente Rotterdam gaat het best goed in Beverwaard wat betreft criminaliteitscijfers: “Maar [we merken] wel dat mensen zich toch nog onveilig voelen. Daarom hebben we ongeveer 190 gesprekken gevoerd en daaruit blijkt dat het winkelcentrum als één van de onveilige plekken wordt gezien.” De eerste reacties op de live-gekozen muziek zijn volgens haar positief: “en dat komt misschien ook, omdat het kerst is.”