Ongezonde werkdruk en slechte beloningen in Rotterdamse culturele sector

De bezuinigingen die de gemeente acht jaar geleden heeft doorgevoerd in de culturele sector hebben geleid tot ongezonde werkdruk en te lage beloningen bij personeel in de Rotterdamse kunst en cultuurinstellingen. Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht van het Directeurenoverleg Rotterdamse kunstinstellingen, dat vandaag aan de raad commissie ZOCS (Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport) is overhandigd. Het Directeurenoverleg is een overlegplatform van de directeuren van meer dan vijftig verschillende Rotterdamse kunstinstellingen.
Uit het onderzoek, dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau Rebel, blijkt dat veel werknemers in de culturele sector structureel onderbetaald zijn. Er zou sprake zijn van een achterstand in beloningen van zeker €20 miljoen. Om de gevolgen van de bezuinigingen de afgelopen jaren op te vangen hebben de kunstinstellingen het onderste uit de kan moeten halen. Zo is het gebruikelijk dat werknemers structureel onbetaald overwerken, is er steeds vaker sprake van personeel dat te maken krijgt met burn-out en is er een groeiend tekort aan gekwalificeerd personeel.

De onderzoeksresultaten zijn opmerkelijk in het kader van de discussie in de tweede kamer over de plannen van minister Engelshoven voor een fair pay beleid (Fair Practice Code), waarin culturele instellingen alleen nog rijkssubsidie ontvangen als het personeel voldoende betaald wordt. In Rotterdam wordt de Fair Practice Code maar door de helft van de kunstinstellingen gevolgd, blijkt uit het onderzoek van Rebel.

Meer Rotterdamse verhalen bekijken?
Volg ons dan ook op onze social media kanalen
Facebook YouTube Instagram Twitter Snapchat