Protest tegen nieuwe stadsbrug: ‘We vragen commissieleden kokervisie los te laten’

Het Actieoverleg Oeververbinding protesteerde bij het Stadhuis van Rotterdam naar aanleiding van een artikel in het AD. Hierin laten verschillende wethouders vorige week weten dat ze een brug de beste keuze vinden als oeververbinding tussen De Esch en Feyenoord City. “Wat er nu gebeurt is dat wethouders in de krant visie pretenderen, maar blind en daadkrachtig op een brug af varen.”

De actievoerders verzamelden woensdag 20 september ‘s ochtends aan de tuinzijde van het Stadhuis. Jaap Kes, woordvoerder van Actieoverleg Oeververbinding, sprak met een megafoon passerende ambtenaren en raadsleden toe. Later las hij hetzelfde statement voor in de commissievergadering.

Het Actieoverleg vindt de redenering die de wethouders in het artikel maken te algemeen. “Het zou naar verluid goed zijn voor de infrastructuur en dat trekt investeringen aan”, schrijft het actieoverleg in het statement. Dat onder andere Transport en Logistiek Nederland, Koninklijke Binnenvaart Nederland en VNCONCW tegen een brug zijn, hebben de wethouders volgens de actievoerders achterwege gelaten. “Het getuigt van een zorgwekkend gebrek aan visie dat er niet naar deze deskundigen is geluisterd.”

Ook vroeg Jaap Kes in het statement de aandacht te vestigen op het advies van de DCMR, de gezamenlijke omgevingsdienst van de provincie Zuid-Holland en dertien gemeenten in de regio Rijnmond. Dat advies werd later die dag in de commissie besproken. “Het nut en de noodzaak van een brug ten opzichte van een tunnel zijn niet aangetoond.” Er is namelijk nog geen omgevingseffectenrapportage uitgevoerd. “Om het plaatje rond te maken is de financiële onderbouwing gebaseerd op vaagheden. Daarbij wordt stelselmatig alleen benoemd dat een geboorde metrotunnel te duur is, terwijl achterwege wordt gelaten dat een afgezonken tunnel even duur of zelfs goedkoper is dan een brug.”

Het statement van Actieoverleg Oeververbinding wordt afgesloten met het volgende: “We vragen de commissieleden de kokervisie die blijkt uit het voorkeursbesluit los te laten, en het frame van een derde stadsbrug als voldongen feit niet te accepteren.”