Recht op de Stad komt met advies aan nieuwe woonwethouder Zeegers

Marc de Ruijter

Recht op de stad heeft aanbevelingen voor de nieuwe wethouder Klimaat, Bouwen en Wonen Chantal Zeegers (D66). De groep die staat voor beter woonbeleid reageert kritisch op de plannen van de nieuwe Rotterdamse coalitie. Dat de woonplannen in het coalitieakkoord voor 2022-2026 door lijken te gaan op de oude lijn, stelt hen teleur. ‘De voorgestelde plannen zijn ontoereikend om de vele verschillende problemen aan te pakken. We dringen erop aan om het woonbeleid te herzien en daarbij het recht op huisvesting voor de huidige en nieuwe Rotterdammers centraal te zetten.’

Volgens de actiegroep zijn veel plannen van de nieuwe coalitie (bestaande uit VVD, DENK, Leefbaar Rotterdam en D66) nog niet concreet. ‘De precieze uitwerking en uitvoering zal bepalen of deze plannen de komende vier jaar daadwerkelijk positief bijdragen aan een stad waar het fijn en betaalbaar wonen is voor iedereen.’ Recht op de stad doet daarom zeven aanbevelingen op hun website.