Toeslagenouders belemmerd in bijwonen Prinsjesdag: ‘Een vernedering’

Een twintigtal slachtoffers van de toeslagenaffaire hebben op dinsdag 20 september, bij wijze van stil protest, de rijtoer van de Glazen Koets op Prinsjesdag bijgewoond. Dit ging echter niet zonder slag of stoot. Het gezelschap is aanvankelijk de toegang tot de tribune geweigerd, omdat er sprake zou zijn van politieke uitingen. “Een vernedering”, vindt Batya Brown, organisator van het stille protest. “Je wordt weer tegengehouden en je wordt weer op een onterechte manier behandeld.” De Rotterdamse is zelf ook slachtoffer van de toeslagenaffaire.

Het oponthoud laat een bittere nasmaak achter bij de toeslagenouders, die nadrukkelijk zijn vertegenwoordigd in de Troonrede: “Alle inwoners van Nederland moeten hun recht kunnen halen en het kabinet voelt de absolute plicht recht te doen aan de inwoners van het aardbevingsgebied in Groningen en de slachtoffers van de toeslagenaffaire”, las de Koning voor.

Stil protest
Op initiatief van Batya Brown hebben de twintig toeslagen ouders zich verzameld op het centraal station van Den Haag om gezamenlijk vanuit de tribune naar de Glazen Koets te kijken. “Ik wilde voor de laatste keer met aantal ouders op persoonlijk titel Prinsjesdag bijwonen met een stil protest. Om te zorgen dat onze verhalen verteld en gehoord worden. Zodat dat wij op een goede manier gecompenseerd worden en dat dat ook nog dit jaar gebeurt”, vertelt Batya. Tijdens het voorbijrijden van de Glazen Koets zijn de toeslagenouders gaan staan en hebben ze gewaaid naar de leden van het koninklijk huis.

Ondervraagd door de politie
Rotterdamse Ninny Duarte-Lopes was ook aanwezig als gedupeerde: “We hebben een aantal maanden geleden besloten om bij wijze van stil protest bij Prinsjesdag aanwezig te zijn.” Onderweg naar het evenement is de groep naar eigen zeggen zeker zes keer aangesproken en ondervraagd door de politie. “We hadden niet verwacht dat het ons zo moeilijk zou worden gemaakt. Dat je het een keer moet uitleggen is tot daar aan toe, maar nu voelden we ons echt gecriminaliseerd”, aldus Ninny.

Vlaggen achterlaten
Eenmaal aangekomen bij de toeschouwers tribune is het gezelschap, gekleed in t-shirts en met vlaggen met de leus ‘Toeslagenmisdaad’ er op, door het hoofd van beveiliging de toegang geweigerd. Dit op verzoek van de organisatie, die vond dat de t-shirts en vlaggen een politieke uiting zijn en dat zou niet mogen. Uiteindelijk bleek na bemiddeling van de politie de belemmering niet terecht en mochten de toeslagenouders toch plaatsnemen op de tribune. De vlaggen moesten wel worden achtergelaten bij de beveiliging. “We hebben ons best moeten doen om alsnog naar binnen te kunnen. ‘Weet je wel hoeveel advocaten wij achter ons hebben staan?’ riepen we bijvoorbeeld tegen het hoofd van de beveiliging.” In de video onderaan dit artikel is ook te zien hoe de woordvoerder van het gezelschap met de beveiliging in discussie gaat.

Teleurstellend
Ook de korte vermelding in de Troonrede vindt Duarte-Lopes teleurstellend. “Ik weet dat het koningshuis de zaak een warm hart toedraagt. Jammer dat er zo weinig woorden aan besteed zijn in de Troonrede.” Toch houdt Ninny een goed gevoel over aan het bezoek in den Haag; “In de op tijdens de route van de Glazen Koets voelden we ons niet welkom, maar toen wel daarna door het centrum van Den haag liepen met onze t-shirts en vlaggen kregen we veel erkenning en medeleven van voorbijgangers. Dan werd er bijvoorbeeld ‘Goed bezig!’ en ‘Goed dat jullie dit doen!’ geroepen. Dan merk je dat het toch leeft.”

Stukje troonrede
Alle inwoners van Nederland moeten hun recht kunnen halen en het kabinet voelt de absolute plicht recht te doen aan de inwoners van het aardbevingsgebied in Groningen en de slachtoffers van de toeslagenaffaire. Het blijft pijnlijk en beschamend dat zoveel mensen en gezinnen in grote problemen zijn gekomen door fouten en nalatigheid van de overheid. Alles is gericht op zo snel mogelijke compensatie en zo snel mogelijk herstel. Helaas kost dat tijd, ondanks de inspanningen van veel mensen en een ruime inzet van middelen. Om nieuwe schrijnende situaties te voorkomen, werkt het kabinet ondertussen aan verbetering van de publieke dienstverlening en daarmee aan mogelijk herstel van vertrouwen. Regels kunnen en moeten eenvoudiger en minder rigide, zodat bijvoorbeeld bijstandsgerechtigden niet meteen in de problemen komen als zij een extraatje ontvangen.