PVV krijgt kieslijst niet gevuld en zoekt Rotterdamse kandidaat-raadsleden

De Rotterdamse PVV-fractie heeft moeite de kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezing te vullen. “Als binnen een week niet nog tien geschikte Rotterdammers zich melden als kandidaat voor verkiezingen 2022 dan hangt voortbestaan PVV in Rotterdam aan zijden draad”, plaatste fractievoorzitter en lijsttrekker Maurice Meeuwissen op Twitter.

“Ik verwacht dat we in de aankomende gemeenteraadsverkiezingen groeien, dus we hebben meer raadsleden nodig”, zegt Maurice. Hoewel de lijsttrekker al sinds begin mei wervende tweets plaatst, is het vooralsnog niet gelukt om aan de tien nieuwe leden te komen. “We krijgen wel aanmeldingen, maar veel daarvan zijn anoniem.”

Instromen
Die anonieme kandidaten blijken in vervolggesprekken dan ook nog vaak bedenkingen te hebben bij het écht actief deelnemen aan de Rotterdamse politiek. “Veel mensen die via deze kanalen bij ons terecht komen, willen met mij persoonlijk gewoon eens over politiek praten.” Desondanks is de Rotterdamse tak van de PVV wel in gesprek met een aantal potentiële, nieuwe kandidaten.

“Ik snap dat de stap naar het echt actief deelnemen en inspreken groot is, dat was het voor mij ook. Ik dacht in eerste instantie ook: ‘Dan sta ik daar dalijk’. Maar tot nu toe heb ik het interrumperen en indienen van vragen alleen gedaan, er zal dan ook genoeg tijd zijn voor nieuwe kandidaten om zich in een langere periode wegwijs te maken in de raad.” Maurice verbindt ook nog geen definitieve conclusie aan het niet vinden van tien nieuwe leden voor het eind van de week: “Maar er is wel een kans dat we dan niet deel kunnen nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.”