Explainer: Dít is het Rotterdamse asielbeleid

Hoeveel vluchtelingen zijn er in Rotterdam? Komt er een nieuw AZC? En wat krijgt een statushouder eigenlijk? Dat en meer vertelt OPEN Rotterdam je in deze explainer.

Mensen die door een onveilige situatie, denk aan geweld, vervolging of oorlog, hun thuisland moeten verlaten, noemen we een vluchteling. Vluchtelingen die in Nederland willen wonen, moeten zich eerst melden in het Groningse Ter Apel. Zodra iemand dat doet, start de asielprocedure en is die persoon een asielzoeker. Als na afronding van de asielprocedure blijkt dat de persoon mag blijven, krijgt de voormalig asielzoeker een verblijfsvergunning. Die is vijf jaar geldig. Mensen met zo’n verblijfsvergunning, worden ‘statushouder’ genoemd.

Rotterdamse politiek
De regerende partijen Leefbaar Rotterdam, VVD, DENK en D66 hebben in het nieuwe coalitieakkoord afgesproken dat er wordt geprobeerd om meer leer-werktrajecten bij de gemeente voor statushouders te realiseren. Dat er geen nieuw AZC in Rotterdam komt en dat aan de taakstelling van het Rijk over het aantal te huisvesten statushouders wordt voldaan, maar er start wel een lobby richting het Rijk om Rotterdam te verlichten in het aantal op te nemen statushouders. Rotterdam wil dit jaar maximaal 500 mensen opvangen.

Dat punt wordt nu bediscussieerd in de Rotterdamse raad én is het thema van de nieuwste aflevering van Stemmen! die woensdag om 16.00 uur wordt opgenomen bij het Doet-effe-mee-café in de Beverwaard.