Nieuw systeem voor indienen bewonersinitiatieven zorgt voor frustratie bij wijkraden en bewoners

Een nieuw systeem voor het indienen van bewonersinitiatieven zorgt voor de nodige ergernissen onder de wijkraden en bewoners. Bewoners kunnen in hun wijk een initiatief starten waarop vervolgens gestemd moet worden. Vóór de gemeenteraadsverkiezingen van begin dit jaar was het nog de gebiedscommissie die besloot om die subsidie toe te kennen. Nu krijgt het idee met de meeste stemmen het geld om tot uitvoering over te gaan.

“Je ziet het”, zegt Rick Timmer van wijkraad Pendrecht – Zuidwijk terwijl hij wijst naar een stembus in het Huis van de Wijk ‘Het middelpunt’ aan de Slinge. “Helemaal leeg. Dat ding staat hier al weken leeg. Stemmen kan nog tot 16 juni.” Het hekelt hem duidelijk dat bijna niemand af lijkt te weten van de bestaande stemronde voor bewonersinitiatieven in zijn wijk. “Alhoewel het ook niet uitmaakt eigenlijk, want we hebben toch maar één initiatief. Dus er valt niet veel te stemmen. Het geld wordt gewoon uitgekeerd”, verzucht hij.

Ook Marco Kole van wijkraad Cool – Scheepvaartkwartier – Stadsdriehoek heeft zo zijn bezwaren bij het nieuwe systeem. “Het grootste bezwaar is dat er in de voorwaarden staat dat er een wijkakkoord moet zijn en die is er nog helemaal niet. We zijn 20 april als wijkraad geïnstalleerd en de eerste ronde voor de aanvragen van bewonersinitiatieven liep tot 30 april. In die tien dagen hebben we natuurlijk nog geen wijkakkoord kunnen sluiten. Dus dat is wel vreemd dat je een voorwaarde hebt waar niemand aan voldoet, terwijl we wel mogen stemmen op de bewonersinitiatieven”, vertelt hij. Inmiddels verenigen steeds meer bewoners zich uit onvrede. Zo hebben verschillende stichtingen en verenigingen al een brief ondertekend waarin de problemen worden aangekaart. “Hoe het op dit moment gaat werkt het gewoon niet”, besluit Rick Timmer.

Update 14 juni 2022
De gemeente laat weten zich bewust te zijn van de onduidelijkheden die er zijn bij bewoners en wijkraadsleden. Het is goed dat er aan de bel getrokken wordt, “dat tekent de betrokkenheid” volgens een woordvoerder. Aan het eind van dit jaar zal er geëvalueerd worden over de “bewonersinitiatieven in deze nieuwe stijl’’ en er worden verbeteringen doorgevoerd bij de tweede stemronde van dit jaar. Wijknetwerkers worden op dit moment al extra geïnformeerd en ook op de website Mijn Rotterdam wordt de informatie uitgebreid.

Een belangrijke rol voor de wijkraden ziet de gemeente in het nieuwe systeem, maar erkent ook dat er veel nieuwe dingen tegelijkertijd plaatsvonden; zowel de nieuwe wijkraden die geïnstalleerd werden als de eerste stemronde van de bewonersinitiatieven. Vanaf 2023 moet het proces gaan verlopen zoals bedacht is, dan “adviseren wijkraden de gemeente over de verdeling van het budget voor de bewonersinitiatieven: hoeveel geld gaat naar kleine, hoeveel naar grote initiatieven. Tot slot controleren de wijkraden of de stemmingen voor bewonersinitiatieven en de uitvoering van winnende initiatieven goed verlopen.”