Raadsvragen over opleidingsdiscriminatie bij huurwoningen OurDomain

De fracties van ChristenUnie-SGP, PvdA, GroenLinks en D66 hebben raadsvragen gesteld aan het college van B en W over de huurvoorwaarden van OurDomain. In een brief aan het college worden vooral vraagtekens gezet bij de opleidingseisen die de verhuurder stelt. Aanleiding voor de raadsvragen was het OPEN Rotterdam artikel van woensdag 25 augustus over de dure sociale huur in het nog te bouwen pand aan de Blaak.

Alleen huurders die een hbo of wo-studie volgen of hebben afgerond komen in aanmerking voor een woning in het pand. Daarmee worden volgens de fracties praktisch opgeleiden gediscrimineerd. Ook de inschrijfkosten van 100 euro en de hoge servicekosten laten de raadsleden fronsen. Gerben van Dijk, burgerraadslid voor ChristenUnie/SGP kaartte het thema aan de kaart binnen zijn partij. “Wij hebben allereerst vragen over de opleidingseisen”, legt hij uit. “Het gaat om woningen van een commerciële verhuurder die volgens de definitie voldoen aan de huurprijs voor sociale huur, vreemd dat daar opleidingseisen aan gesteld worden. We vragen ons af of dat wel kan.”

Selecte groep
Ook de hoge servicekosten zijn een heikel punt voor de raadsleden. OurDomain rekent bovenop de kale huurprijs van rond de 700 euro servicekosten van 200 euro. Daarover zegt Van Dijk: “De woningen worden verhuurd voor een huurprijs aan de bovenkant van de sociale huur, de hoge servicekosten die daarbij komen maken het geen aantrekkelijk plaatje. Onder deze voorwaarden lijkt het alsof we in Rotterdam sociale huurwoningen neerzetten, terwijl de woningen in de praktijk voor een selecte groep huurders is weggelegd.”

Wethouder Kurvers, gaf ons eerder via zijn woordvoerder een reactie op een aantal vragen naar aanleiding van het artikel over de voorwaarden van OurDomain. Op de hoge servicekosten en de inschrijfkosten reageerde de gemeente naar aanleiding van vragen van OPEN Rotterdam als volgt: ‘De servicekosten voor deze woningen zijn weliswaar hoog, maar er worden daarvoor verschillende services geboden. Huurders zullen we bij twijfel over de hoogte van de servicekosten adviseren om contact op te nemen met het huurteam en/of juridische stappen te nemen om de hoogte van de servicekosten aan te vechten.’

‘Bezwaarlijk’
Verder mailt de woordvoerder dat het vragen van inschrijfkosten voor een dergelijk project waarschijnlijk wel is toegestaan, maar dat de gemeente dit wel een ‘bezwaarlijke manier van werken’ vindt. ‘Het komt erop neer dat je moet betalen voor het tonen van je interesse in een woning. Omdat er veel vraag is naar woningen weten we dat veel mensen dit uiteindelijk wel zullen betalen, maar de gemeente vindt dat op deze manier misbruik wordt gemaakt van de afhankelijke positie van huurders.’

Op onze vragen over de opleidingseisen van de verhuurder laat de gemeente weten dat in het bestemmingsplan is vastgelegd dat de ruimte is bedoeld als huurwoning voor studenten, starters, horeca en winkelruimte. ‘De onroerende zaak dient ook als zodanig gebruikt te worden.’ Op de opleidingseisen gaat de woordvoerder verder niet in.

‘Negatief’
Ook Greystar, waaronder verhuurder OurDomain valt, heeft uitgebreid gereageerd op ons artikel. De organisatie vindt de toon ervan ‘negatief’. Een woordvoerder benadrukt dat het gaat om appartementen in de private sector die bewust ‘onder de vraagprijs’ worden verhuurd: ‘Omdat wij het belangrijk vinden actief bij te dragen aan betaalbare woningen.’ Ze gaan er prat op dat zij daarnaast voorrang geven aan woningzoekenden met een cruciaal beroep. Een voorrecht dat de gemeente Rotterdam sowieso al verleent aan mensen die werken als bijvoorbeeld docent, politieagent of in de zorg. Greystar geeft verder aan dat de hoge servicekosten komen doordat de appartementen onder meer gemeubileerd zijn en worden verhuurd met allerlei extra voorzieningen.

De woordvoerder van Greystar laat ook weten dat in ons vorige artikel ‘inschrijfkosten’ en ‘bemiddelingskosten’ door elkaar gebruikt zouden zijn. ‘De 100 euro waarover u schrijft betreffen inschrijfkosten, wij berekenen geen bemiddelingskosten. Aan inschrijving op de lijst van geïnteresseerden zijn geen kosten verbonden. Pas wanneer iemand een beschikbare woning daadwerkelijk in optie neemt worden inschrijfkosten verrekend.’ Greystar zegt die kosten te reken als drempel. ‘Deze drempel zorgt ervoor dat mensen zelf goed nagaan of zij aan de voorwaarden voldoen (bijv. student zijn, aan de inkomenseisen voldoen, etc.) om een woning bij ons te huren.’