Rijk trekt 2 miljard euro uit tegen armoede: ‘Niet genoeg, er is een structurele aanpak nodig’

Er werden geen grote plannen gepresenteerd tijdens Prinsjesdag. Vanwege het demissionaire kabinet, las koning Willem-Alexander een troonrede ‘light’ voor. Wel heeft het kabinet besloten 2 miljard euro extra uit te trekken voor de bestrijding van armoede. Belangrijk, want in Rotterdam leven meer dan 87.000 mensen in armoede. Het geld wordt vooral ingezet om voor mensen met een laag en middeninkomen de huur- en zorgtoeslag en het kindgebonden budget te verhogen.

‘Prinsjesdag-light’
De koning sprak in de troonrede naast armoede over het belang van kansengelijkheid, verbinding en perspectief. Ook benoemde hij dat discriminatie en racistische uitsluiting nog altijd in onze samenleving aanwezig zijn en dat daarom bewustwording rondom het slavernijverleden hoog op de agenda blijft staan. De troonrede was verder niet heel concreet in de manieren waarop dit gerealiseerd zou moeten worden..

Rotterdamse ombudsvrouw Marianne van den Anker snapt dat het ‘Prinsjesdag-light’ wordt genoemd. “Maar we missen een belangrijk hoofdstuk”, zegt ze. “Ik had graag een stuk over de sociale grondrechten willen terughoren, denk aan het recht op een dak boven je hoofd.” Marianne vindt dat deze grondrechten beter nagestreefd moeten worden.

‘Dweilen met de kraan open’
Amina Hussen, oprichtster van Stichting Krachtvrouwen Oude Westen, vindt de twee miljard die extra is uitgetrokken tegen armoede niet genoeg. De Krachtvrouwen helpen bij sociale en maatschappelijke problemen zoals armoede. Annemarieke van Egeraat, directeur Warm Rotterdam, is het met haar eens. “Er is een structurele aanpak nodig. Daarmee doel ik op een verhoging van het minimumloon. Zolang dat niet gebeurt, is het dweilen met de kraan open.”

‘Armoede gaat niet alleen over geld’
Marianne van den Anker, Rotterdamse ombudsvrouw, is blij met het extra geld voor armoedebestrijding, maar is ook kritisch. “Het moet snel bij de mensen terecht komen. De nood is hoog. Maak het vooral niet te ingewikkeld.” Verder benadrukt ze dat armoede niet alleen over geld gaat. “Armoede is complex. Er moet ook gekeken worden naar dingen als mentale gezondheid.”

Marianne denkt dat vooral het mensbeeld aangepast moet worden. “Er wordt vaak gezegd: ‘Armoede ligt ook een beetje aan jezelf.’ Natuurlijk hebben mensen een bepaalde verantwoordelijkheid, maar de meeste nemen die ook.” Er is volgens haar meer compassie, zachtheid en liefde nodig.