Voorzitter RRKC geshockeerd door besluit stoppen met adviesorgaan

Geshockeerd is voorzitter Carlos Goncalves door het besluit van het college van Rotterdam om te stoppen met het adviesorgaan de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC). De RRKC adviseert al jarenlang de gemeente over subsidies in de culturele sector. Voor het college moet de stekker uit de adviesraad na het zien van een evaluatierapport over de RRKC.

Via de telefoon wordt voorzitter Carlos Goncalves van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur op dinsdagmiddag 31 mei op de hoogte gesteld over het besluit, “een totale verrassing.” Goncalves zegt komende week met een echt inhoudelijke reactie te komen, maar noemt het besluit vooral betreurenswaardig. “We herkennen het beeld van het evaluatierapport dat het een altijd spanning is tussen onafhankelijke adviesorganen en degenen die je adviseert. Dat er moeite is met ons gevraagd en ongevraagd advies, tja, daar zijn we juist voor.”

Het evaluatierapport waar Goncalves het over heeft over de werkwijze en de uitkomsten van de RRKC is niet mals. De raad zou ‘niet meer van deze tijd zijn’. Volgens het Rotterdamse college, dat bestaat uit de burgemeester en wethouders, is de RRKC niet meer ‘effectief’ en daarom wordt de subsidie aan de raad stopgezet. De adviezen over de subsidie voor de creatieve sector die de RRKC uitbrengt moet in het vervolg door aparte adviesbureaus of organen.

Wethouder houdt zich niet aan afspraak
De directeur klinkt hoorbaar aangeslagen: “We zijn het totaal niet eens met het advies en zien juist ruimte voor verbetering. We zijn al aan het verbeteren.” De RRKC was in de veronderstelling dat ze met de wethouder hadden afgesproken dat de evaluatie en het besluit over het vervolgproces aan het nieuwe college zou worden voorgelegd. “Ook kregen we nog de mogelijkheid om voor het besluit een inhoudelijke bijdrage te leveren. Beide afspraken zijn niet nagekomen.”

Volgens Goncalves mist dit besluit respect en zorgvuldigheid: “We zullen de mogelijkheden die we hebben om tegen dit besluit in te gaan, aangrijpen.” Voor nu wil hij zich vooral richten op de medewerkers van de stichting: “Ooit was de RRKC een grote organisatie, maar nu werken we nog met zes mensen in een klein team. We adviseren onafhankelijk en er wordt echt met hart en ziel gewerkt voor Rotterdam. Voor de culturele sector hier. Het komt echt hard aan.”

Verbaasde reacties
“Onbestaanbaar”, reageert een Rotterdamse in een bericht op Facebook over het nieuws. “Hier is het laatste woord nog niet over gezegd”. Ook mensen op Twitter reageren verbaasd:

Lees hier de brief van het college en de schriftelijke reactie van het RRKC.