Rotterdamse stichting Shareaty zoekt 1500 kilo groenten per week

Stichting Shareaty zoekt 1.500 kilo groenten om te kunnen leveren aan sociale keukens in Rotterdam. Momenteel levert de stichting zo’n 250 kilo per week, maar ziet dat de vraag en maaltijdinitiatieven dusdanig stijgen dat er meer groenten nodig zijn. Met een oproep op sociale media en hun website proberen ze meer groenten en fruit binnen te halen, om zo in de groeiende behoefte in de stad te voorzien.

Berend Maten, directeur en oprichter van Shareaty, vertelt dat de directe aanleiding van de oproep een nieuw project is van vier basisscholen op zuid. “Deze basisscholen starten met het verzorgen van lunches voor de leerlingen en wij willen daar graag bij ondersteunen.” Natuurlijk zijn ook de huidige inflatie en stijging van voedselprijzen en energieprijzen reden om op zoek te gaan naar meer stromen van overschotten in groenten en fruit. “We zien gewoon dat we veel meer kwijt zouden kunnen dan we nu binnen krijgen.” De 1500 kilo per week is ook wat de stichting nu makkelijk aan zou kunnen.

Via verschillende wegen is de stichting al in gesprek met boeren en distributiecentra in de regio om zo aan meer overschot te komen, maar er wordt gezocht naar meer. De belangrijkste leverancier van de stichting is op dit moment de Voedselbank: “We hebben soort ruilhandel met hen. Wij krijgen van hen overschotten groenten en fruit en wij geven ander voedsel.” Op dit moment levert de stichting die overschotten aan sociale keukens, zoals die van het Leger Des Heils en andere initiatieven in de stad.

Meer informatie over de oproep vind je hier.