Voorlopige streep door ‘Coolbase’ op Kavel de Machinist door bezwaar bewoner Little C

Een bewoner van Little C heeft succesvol bezwaar gemaakt tegen de bouw van ‘Coolbase’; de woontoren die gepland is naast de Machinist op de Coolhaven. De bewoner vreest voor toename van geluidsoverlast en parkeerproblemen. Een rechter geeft hem wat betreft de geluidshinder voorlopig gelijk en de toestemming voor de bouw is tijdelijk ingetrokken. De gemeente moet aanvullend onderzoek doen.

De gemeente heeft het project al lange tijd aangekondigd op de eigen website. Coolbase moeten komen tussen de monumenten De Machinist en het gemaal Parksluizen. De beoogde 57 woningen worden vooral voor middenhuur (tot maximaal 1.040 euro huur per maand). Er zijn ook plannen voor horeca en een half verdiepte parkeergarage.

In de uitspraak van de Raad van State is te lezen dat bewoner Van der Vorm ‘vreest voor een aantasting van zijn woon- en leefklimaat’. Van der Vorm is zelf jarenlang ontwikkelaar in vastgoed geweest in Rotterdam en werd in 2019 nog gekozen als ‘Vastgoedman van het Jaar’. Hij betoogt voor de rechter dat de bouw onaanvaardbare gevolgen heeft voor de parkeersituatie in zijn woonomgeving. Ook wijst Van der Vorm op geluidsoverlast als de trams over de stalen 1e Coolhavenbrug rijden. Hij voert aan dat dit geluid tegen het nieuwe woongebouw zal weerkaatsen, waardoor de bestaande geluidsoverlast nog groter zal worden. De rechter geeft Van der Vorm geen gelijk wat betreft mogelijke parkeerproblemen. Er moet wel meer onderzoek gedaan worden naar de mogelijke geluidshinder van de nieuwe woontoren. Tot die tijd wordt de bouw opgeschort.

De voorbereidende werkzaamheden voor de bouw waren al gestart. Zo verhuisde de Viskantine en bewonersinitiatief De Nieuwe Tuin naar een alternatieve plek aan de kade van de Coolhaven. Vanaf mei gaat de Viskantine weer opbouwen op de nieuwe plek.