Vrouwen William Booth-huis luiden noodklok, Leger des Heils stelt vertrouwenspersoon aan

Het verhaal van de dakloze Rotterdamse Helena maakte begin deze maand wat los bij (oud-)bewoners van het William Booth-huis bij Coolhaven. Vrouwen uit de opvang geven aan dat sinds het artikel het onderhoud van het WB-huis weer wordt hervat. Maar ze willen meer. “Er moet echt wat veranderen.”

De vrouwen die er opgevangen worden en werden spreken over uiteenlopende negatieve ervaringen. Ze spreken naast slecht onderhoud, van een negatieve sfeer, weinig privacy en intimidatie. De regels in het huis zouden per begeleider verschillend zijn, vrouwen zitten op elkaars lip en er zijn regelmatig vechtpartijen. Inmiddels hebben de vrouwen op aanraden van de Rotterdamse ombudsman een officiële klacht bij de gemeente ingediend. In de gemeenteraad wordt er binnenkort over gesproken.

Voor dit verhaal sprak OPEN Rotterdam met meer dan acht vrouwen uit het William Booth-huis. Sommigen van hen zaten er enkele maanden, anderen al bijna drie jaar. Allemaal bevestigen zij dat het ontbreekt aan punten waar zij klachten kunnen melden. Er zou geen aparte cliëntenraad, geen duidelijk klachtenloket en geen goed overleg met bewoners zijn. Het Leger des Heils laat weten dat we niet zelf binnen mogen filmen, maar dat ze wel schriftelijk willen reageren:

We zijn stevig in gesprek met de eigenaar om structurele oplossingen voor de facilitaire problemen te vinden. Verder zijn er bij het WB-huis geen formele klachten bekend van de vrouwen. Graag gaan wij met hen in gesprek. Om dit te bewerkstelligen, zullen we een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon een aantal dagdelen aanwezig laten zijn op de opvang.

Het WB-huis is een vrouwenopvang waar er waarde wordt gehecht aan het vinden van passende oplossingen. Wij vinden het belangrijk dat vrouwen zich gesteund voelen.