Alida Dors blijft maken naast haar artistiek directeurschap: ‘Voor mij is het belangrijk om die balans te houden’

Alida Dors is bijna twee jaar artistiek directeur van Theater Rotterdam. In het afgelopen jaar maakte ze naast haar directeurschap, vier producties en bereidde ze zich voor op een co-productie voor 2023. In aflevering 2 van ‘Alida On Track: de koers van Theater Rotterdam’ vertelt ze waarom het voor haar belangrijk is om deze functies te combineren. “Het creatieve aspect is een uitingsvorm van m’n leiderschap en het voedt ook meer mijn beleidsmatige kant.”

Haar manier van maken beschrijft ze als ‘co-makerschap’. “Dus met de mensen die op de vloer zijn”, legt Dors uit. “Ik heb altijd dansers of performers die heel veel input leveren aan materiaal. Soms heb ik een idee en dan kan dat niet, maar dan krijg ik een verrassing terug, van ja dit kan wel. Ja, dat zijn cadeautjes.”

Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Theater Rotterdam en gerealiseerd onder redactionele verantwoordelijkheid van OPEN Rotterdam. Kijk volgende week naar de derde en laatste aflevering van Alida On Track. Hierin vertelt Alida Dors over haar verhuizing naar Rotterdam en legt ze uit hoe ze verschillende gemeenschappen uit de stad wil betrekken bij het theater.