Cultuurcampus op Zuid voor ‘nieuwe generatie studenten’ op Charloisse Hoofd

De Rotterdamse onderwijsinstellingen Hogeschool Rotterdam, Willem de Kooning Academie, Codarts, Erasmus Universiteit en Hogeschool voor de Kunsten tekenen een intentieverklaring voor een nieuwe cultuurcampus op Zuid. De gemeente Rotterdam meldt dat ‘Hogeschool voor de kunsten’ opleidingen gaat aanbieden voor een nieuwe generatie studenten.

Gemeente Rotterdam ontwikkelt samen met deze onderwijsinstellingen de zogeheten ‘Campus&Cultuur’ op het Charloisse Hoofd bij Maashaven. Op deze locatie vormt onderwijs, onderzoek en maatschappelijke functies een geheel. Op de campus komt er een ruimte voor kunstbeoefening en cultuur- en kunstbeschouwing. Daarnaast wordt het een ontmoetingsplek, onderzoekscentrum en is er ruimte voor maatschappelijke initiatieven. Hogeschool voor de kunsten biedt bachelor- en masteropleidingen en combinaties van opleidingen in het HBO en WO.

Wethouder Said Kasmi van Onderwijs, Cultuur en Toerisme zegt dat de nieuwe kunstinstelling een bruisende en creatieve plek wordt, waar energie, creativiteit en jong talent samenkomen. ‘Dat is goed voor Rotterdam-Zuid: het inspireert kinderen en jongeren uit de omgeving, zorgt voor werkgelegenheid, verbinding in wijken en trekt toeristen aan. We zijn er trots op dat we hier samen met deze onderwijsinstellingen de schouders onder zetten.’ Eerder maakte OPEN Rotterdam de ambitieuze plannen voor de cultuurcampus op zuid bekend.