Kijk hier zes Rotterdamse verhalen over de Tweede Wereldoorlog en Bevrijdingsdag

Tijdens de Tweede Wereldoorlog is Rotterdam vaak het podium geweest van treurige gebeurtenissen. Op 4 en 5 mei staan Rotterdammers hierbij stil én vieren ze de vrijheid. In dit artikel staan een aantal bijzondere items van OPEN op een rijtje om terug te blikken naar de oorlogstijd.

De Wacht
In deze korte film zie je het leven van de 18-jarige Wijnand Pijpers. Tijdens het bombardement van de Duitsers op 14 mei 1940 komt hij in verzet. Als leider van een Rotterdamse verzetsgroep brengt hij vanuit het oude Sint Franciscus Gasthuis de verzetskrant De Wacht uit om de Rotterdammers te informeren en mobiliseren.

Nooit meer over praten
Ruim twee jaar lang filmde Petra Smulders een overlevende van de Tweede Wereldoorlog, Teun van Halem. Scènes in deze documentaire laten je het dagelijks leven zien van de nog energieke oude Rotterdammer, afgewisseld met interviews. De nasleep van de oorlog op het leven van Teun staat hierin centraal.

Ongewild fout in de oorlog
Het is vaak een schemerig gebied: goed of fout in de oorlog. Zo ook het oorlogsverleden van Jan Hendriksen. Zijn eigen vrouw en kinderen wisten van niets, want pas later in zijn leven verbreekt Jan zijn stilzwijgen. In deze docu van Petra Smulders vertelt hij zijn levensverhaal.

Open huis op de Orgelzolders in de Breepleinkerk
Dit Rotterdamse verhaal gaat over de families Kool en De Zoete die ondergedoken hebben gezeten op Orgelzolders. Met behulp van Koster Jacobus de Mars konden de families onderduiken in de zolderkamer van de kerk.

Duizenden Rotterdammers tekenen voor behoud schuiladres Joodse Rotterdammers
De Orgelzolders die door Joods-Rotterdamse families werden gebruikt om onder te duiken tijdens de oorlog, zijn een belangrijk onderdeel van het Rotterdamse oorlogsverleden. Omdat de kerk recentelijk werd verkocht, kwam het bestaan ervan in gevaar. Rotterdammer Henk den Haan zette zich in voor het behoud van de zolders door handtekeningen te verzamelen.

Stadsdichter draagt online herdenkingsgedicht voor
Oud-stadsdichter Dean Bowen draagt een gedicht voor waarmee hij stilstaat bij de Dodenherdenking. Met het onderstaande gedicht De details benadrukt Bowen dat het belangrijk is te herdenken. “Er is heel veel wat we niet weten, maar wat we wel weten is dat het belangrijk is stil te blijven staan bij momenten die we belangrijk vinden”, zegt de oud-stadsdichter.