Leeszaal in Vreewijk zoekt financiële steun om sluiting te voorkomen

De Leeszaal Vreewijk aan de Groenezoom zoekt op korte termijn steun. De hogere energiekosten en gestegen huurprijzen hakken er goed in. Sluiting van de zaal wil de organisatie graag voorkomen, zeker met het tienjarig jubileum in zicht: “Als het niet lukt, dan is er een vrij eenvoudige conclusie, dan moeten we dicht.”

De leeszaal in Vreewijk werkt het nét iets anders dan een bibliotheek. Hier kun je boeken brengen die je niet meer leest en deze ruilen voor nieuwe boeken. Vervolgens kun je deze boeken weer terugbrengen, ruilen, doorgeven of zelf houden. Met deze laagdrempeligheid hoopt deze ontmoetingsplek het lezen en het leesplezier in de wijk te vergroten. De Leeszaal Vreewijk is in 2015 opgericht door wijkbewoner Pieter Termeer. Er komen vooral ouderen regelmatig over de vloer, maar ook jonge ouders met kinderen en niet te vergeten, de echte boekenliefhebbers. Vandaag de dag wordt de leeszaal beheerd door een driekoppig bestuur en veertig vrijwilligers.

Bestuurslid Bram Smit vertelt dat de zorgen voor sluiting een samenhang van verschillende factoren is, zoals de corona periode, hogere vaste lasten en het feit dat de activiteiten van de leeszaal nog niet helemaal terug op de rails zijn. Smit vertelt dat zij op dit moment bezig zijn verschillende fondsen en geldschieters aan te schrijven, maar hij geeft aan dat dit nog best lastig is. “Het is betrekkelijk makkelijk een fonds te krijgen voor een nieuw initiatief. Maar als je iets hebt wat al goed werkt en je wilt dat in stand houden dan gaat het moeilijker”, legt Bart uit. De aanvragen vanuit de gemeente zijn ook afgewezen, omdat de leeszaal niet aan ‘welzijn’ zou voldoen. Maar Smit is hoopvol. Ook de mensen uit de wijk willen helpen. “Ondanks dat Vreewijk een armere wijk is, kijken mensen toch goed in de portemonnee of er nog ruimte is om ons te kunnen helpen. Ik vind dit indrukwekkend”, zegt Smit. Hoeveel geld er daadwerkelijk nodig is, is niet duidelijk vertelt hij: “Maar we zitten nog wel ver van ons einddoel.”

De winkels op de Groenezoom in Vreewijk verdwijnen al jaren stuk voor stuk. Tot droefenis van bewoners en ondernemers die er nog zijn. De panden worden beheerd door Havensteder. Ergens hoopt Smit met Havensteder tot een compromis te komen, maar dit schijnt lastig te zijn: “Wij huren twee pandjes voor de Leeszaal. Ik hoop dat Havensteder de waarde van ons bestaan op de Groenezoom inziet. Zo blijft er anders niks meer over op de winkelstrip.”

Leegstand Groenezoom
Twee jaar geleden gingen wij al poolshoogte nemen in Vreewijk aan de Groenezoom. Toen gaven de huidige ondernemers en de buurtbewoners aan iets te willen doen tegen de leegstand. De winkelstrip loopt al heel lang stroef.

Bezoek aan Leeszaal Vreewijk
Ook gingen wij in 2017 langs bij Termeer. Hij vertelde ons alles over Leeszaal Vreewijk.

Wij hebben om reactie van Havensteder gevraagd, maar die is er nog niet. Wil jij Leeszaal Vreewijk steunen? Dit kan via de website of in de Leeszaal zelf.