Hogere kosten en meer regels; organiseren van (kleine) evenementen wordt steeds moeilijker

Foto Eendracht Festival

Foto Eendracht Festival

Opnieuw geen Pleinbioscoop, Rollerdam die moeite heeft met het aanvragen van een vergunning en hoe houd je een gratis festival gratis in deze tijd? Het is voor (kleine) Rotterdamse evenementenorganisatoren momenteel passen en meten om hun geliefde titels doorgang te laten vinden en een plekje te bemachtigen op de evenementenkalender.

Volgens Franc Faaij van Rotterdam Festivals is het met name om twee redenen ingewikkelder: Hogere kosten en een gestegen regeldruk. “Soms gaat het om lokale regels, maar soms ook om landelijke of zelfs Europese regels. Dat is wel anders dan een jaar of vijf geleden.” Neem bijvoorbeeld alcoholwetgeving in Nederland of de pas ingevoerde regelgeving rondom plastic vanuit Europa. “Maar ook per locatie zijn regels strenger geworden. Bijvoorbeeld extra geluidsnormen.” Marike Abrahamse van de Rotterdamse VVD is het hiermee eens en denkt dat de gemeente beginnende organisatoren vanaf de start beter kan begeleiden: “Ook moet de gemeente bij bestemmingsplannen op tijd nadenken over een eventuele plek voor evenementen en deze ook iets ruimer maken.”

“Bewoners moeten ook gewoon iets leuks kunnen organiseren”, vindt Marike. Het is voor de kleinere en onervaren organisatoren een stuk moeilijker om een vergunning aan te vragen: ”De gemeente moet meer in een ja-stand, in plaats van een nee-stand.”

‘Gedemotiveerde organisatoren’
Pleinbioscoop en Rollerdam zijn actuele voorbeelden waarvan de organisatie moeilijk verloopt. Voor Joost Maaskant, organisator van de Pleinbioscoop, deden vooral de hoge kosten het evenement de das om: “Dat terwijl de Pleinbios voor iedereen betaalbaar zou moeten zijn. Ik heb het idee dat we deze doelstelling kwijtraken”, zei hij hierover in april. Vorig jaar vond het evenement uiteindelijk plaats in afgeslankte vorm. De gemeente wilde toen namelijk geen vergunning afgeven voor na 11 uur ‘s avonds. “We kunnen de prijs van de kaartjes wel omhoog gooien, maar dan bereiken we niet de doelgroep die we willen bereiken.”

Ook Ed Dietz, medeorganisator van Rollerdam, snapt dat sommige organisatoren de handdoek in de ring gooien. Hij zei in juli: “Het wordt ook gewoon onmogelijk gemaakt. Het is te bizar voor woorden aan wat voor regeltjes je moet voldoen en de kosten worden zo hoog.” Volgens hem zou een avondje skaten 8000 euro per keer moeten gaan kosten: “Meer security, EHBO’ers, beroepsregelaars. Waar moeten we dat geld vandaan halen? Het houdt een keertje op.” Het skate-protest van vorige week was een succes, maar: “Je krijgt zo’n enorm boekwerk. Je wordt gewoon gedemotiveerd om iets te doen voor de stad.”

‘Verlaag de drempel’
En dan hebben we de nog kleinere evenementen of activiteiten op wijkniveau. Deze worden veelal georganiseerd door gewone Rotterdammers en voor hen is het eigenlijk per definitie moeilijk om in dit systeem iets te organiseren, vertelt Gaby Lafeber van Cultuur Concreet: “Zij doen dit vaak voor de eerste keer en dat is hoe dan ook lastig. Dat werkt op termijn ook demotiverend.”

De cultuurregisseurs van Cultuur Concreet staan deze mensen bij in dit traject en proberen ze wegwijs te maken in bijvoorbeeld het aanvragen van vergunningen. “Ze spreken elkaars taal niet.” Gaby stelt voor dat de gemeente een onderscheid gaat maken tussen professionele organisatoren en de kleinere/onervaren organisatoren: “Dan wordt de drempel ook lager.” Daarnaast is ze voor een structurele financiering: “Deze evenementen en activiteiten gebeuren vaak met incidenteel geld. Een beetje uit het ene potje en een beetje uit het andere potje. Als deze mensen structureel gefinancierd kunnen worden dan kunnen ze een eigen programmering op jaarbasis maken.”

‘Belang van kleine evenementen’
Uiteindelijk beslist het college van B&W (burgemeester en wethouders) welke festivals en evenementen er op de evenementenkalender komen. Rotterdam Festivals coördineert en doet allereerst een inhoudelijke check: “Wij doen een toets of het haalbaar is, controleren voor welke doelgroep het is, welke plek geschikt is en waar het past op de kalender. Bij een positief advies gaat het langs het college en gaan ze het vergunningentraject in.” En daar moeten organisatoren dus weer aan allerlei eisen voldoen.

Marike maakt zich vooral zorgen om de kleinere initiatieven: “Iets leuks zoals Wednesday Night Skate (Rollerdam) wordt vervolgens zo populair dat het professioneel moet worden georganiseerd en dan wordt het ineens lastig en zit je met vergunningen, hogere kosten voor beveiliging, inflatie etc.” Daarom diende zij een initiatiefvoorstel in waarin onder andere evenementen door kunnen gaan tot 00.00 uur en wordt de horeca en de wijk(raad) meer betrokken bij de evenementen. Daarnaast komt er in oktober een evaluatie over het huidige evenementenbeleid.

Gaby van Cultuur Concreet wil nog benadrukken dat het organiseren van evenementen of activiteiten van belang is in de wijken: “Je merkt wel een verschil in wijken waar minder georganiseerd wordt. Er zijn buurten, bijvoorbeeld Schiemond of Hoogvliet, daar gebeurt niks. Cultuur is een goede manier om mensen in contact te brengen, saamhorigheid te creëren en talent te ontwikkelen.”

‘Veel, maar niet alles’
Volgens Rotterdam Festivals is het al jaren zo dat er meer vraag is dan aanbod. “Er komt heel veel langs.” En ze vinden het jammer als er dingen niet door kunnen gaan: “Maar daarom hebben we bijvoorbeeld samen met Pleinbioscoop en LantarenVenster gekeken hoe het in een andere vorm door kan gaan”, aldus Franc. “Ondertussen blijft er gewoon een goed gevulde evenementenkalender over. Er gaan jammer genoeg dingen niet door, maar er gaat nog genoeg gewoon wel door van klein en charmant tot grootstedelijk waaronder Zomer op Zuid, Blijdorp Festival en Crazy, Sexy, Cool.”